آموزش‌های کوتاه مدت


سرعت تحولات علمی امروز جهان درحدی است که پیوسته از تعاملات علمی مختلف، دانش‌های جدید تولید می‌شود. کاربردی‌بودن،‌ مسئله‌محوری و پویابودن نیازها موجب می‌شود تا نظام آموزشی کلاسیک نتواند انطباق کافی با شرایط جامعه به‌دست آورد. ازاین‌رو برنامه‌های آموزش‌ کوتاه‌مدت می‌تواند به عنوان راه‌حل‌های فوری و تقاضامحور به کار آموزش حرفه‌مندان و رفع علمی نیازهای جدید آنان با مشارکت دانش‌های دیگر مطرح شود.

پژوهشکده نظر با استفاده از نیروهای متخصص خود و ارتباط‌های علمی با مراکز داخلی و بین‌المللی برنامه آموزش‌های تخصصی و کوتاه‌مدت را به عنوان یک زمینه اصلی تعریف کرده و تاکنون دوره‌های مختلفی را نیز اجرا کرده است.

دوره تخصصی: منظر شهری

دوره تخصصی در سال ۹۲ از سوی پژوهشکده در سه سطح برنامه‌ریزی شد که سطح یک آن در تابستان ۹۲، با حضور مدیران مناطق بیست و دو گانه سازمان زیباسازی شهر تهران و با محوریت «منظر شهری» برگزار شد. در این دوره علاوه بر معرفی علمی مفهوم منظر شهری، عوامل و ابزارهای مناسب در کنترل و هدایت منظر شهری برای رسیدن به شهری مطلوب شناسایی شدند. این تحلیل، مدیران را در پی‌بردن به معایب و مزایای هریک از پروژه‌های سازمان متولی، از دید منظر شهری رهنمون ‌ساخت و ایشان را در پیشبرد اهداف سازمان و ایجاد شهری درخور شهروندان یاری ‌رساند. سطح یک از این سلسله کلاس‌ها در ۱۲ جلسه با موضوع‌های زیر برگزار شد:

 • مفهوم منظر و منظر شهری 
 • نظرگاه‌ شهری
 • مخاطب منظر 
 • راه در منظر شهری
 • هویت در منظر شهری
 • فضای جمعی
 • زیبایی‌شناسی در منظر شهری
 • پوشش گیاهی و مبلمان شهری
 • عملکرد منظر شهری
 • نشانه‌ها و نقاط عطف شهری
 • نظریه سیستمی در منظر شهری
 • مرکز شهر

سطح دو از سلسله برنامه‌های آموزشی منظر شهری با رویکرد بررسی نمونه‌ها به صورت میدانی و تحلیل آنها در قالب کارگاه‌های تخصصی و با مشارکت گروهی از اساتید برنامه‌ریزی شده است.

سطح سه نیز با رویکرد بررسی تطبیقی روند فعالیت‌های داخل کشور با نمونه‌های منتخب در کشورهای توسعه‌یافته است. این مرحله در قالب سفر مطالعاتی به کشورهای پیشرو در زمینه منظر شهری مانند فرانسه، انجام بررسی‌های میدانی و شرکت در کارگاه و جلسات آموزشی و تحلیلی در محل، با مشارکت اساتید و متخصصان بین‌المللی برنامه‌ریزی شده است.