این جذبه خطرناک ” بزرگترین”

نقد رویکردی ساخت بزرگ‌ترین دریاچه مصنوعی خاورمیانه در چیتگر مرجانه زندی، کارشناس ارشد معماری منظر در طرح تفصیلی مصوب سال ۷۸ دریاچه چیتگر به عنوان یک مرکز تفریحی برای جذب گردشگران، یک برکه بزرگ آبگیری برای ایجاد آب‌وهوایی مناسب و همچنین تقویت سفره‌های زیرزمینی در دستور کار قرار گرفت. با این وجود به دلیل ابهام […]