نوشته‌ها

ارتباط ایزد باد «وَیو» با نوارهای در حال اهتزاز ساسانی (کارگاه ۲۷)

/
سخنران: مینا جلالیان، پژوهشگر هنر و ادبیات موضوع این کارگاه …