چالش‌های مجلات علمی گروه هنر و معماری درایران (نشست 2)

نشست “چالش‌های مجلات علمی گروه هنر و معماری در ایران” پانزدهم اسفندماه 1396 با حضور دکتر فرح حبیب/ استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات و سردبیر مجله علمی-پژوهشی هویت شهر و مجله بین‌المللیI.J.A.U.D ، دکتر جعفر نوری/ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و مشاور کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر احمد […]