محل خدمت: دانشکده معماری و شهرسازی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

آدرس الکترونیک : mteimoury@gmail.com


۱- سوابق تحصیلی


تحصیلات دانشگاهی و رسمی

۱٣۹۴    دکتری معماری (با گرایش منظر) از دانشگاه پاریس ۱ – پانتئون سوربن. عنوان رساله: نقش هویت شهری در تحولات رویکردهای نوسازی شهر تهران.

۱٣٨۰    کارشناسی ارشد پیوسته معماری، دانشکده هنرهای زیبا – دانشگاه تهران. عنوان پایان نامه: طراحی مجموعه مسکونی در شهر کرج.


۲- سوابق آموزشی


تدریس

۱۳۹۵-۱۳۹۶      روانشناسی محیط، مقطع دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.

۱۳۹۶-۱۳۹۸      مطالعات تطبیقی معماری، مقطع دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.

۱۳۹۶-۱۳۹۸      مباحث منتخب معماری، مقطع دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.

۱۳۹۷      اصول طراحی فضای سبز، مقطع کارشناسی، دانشکده باغبانی و فضای سبز دانشگاه تهران.

۱۳۹۵-۱۳۹۸      نظریه ها و روش های طراحی معماری، مقطع ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

۱۳۹۴-۱۳۹۵      طرح معماری یک و ۲ معماری ارشد، مقطع ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،

۱۳۹۴-۱۳۹۶      سیر اندیشه های معماری، مقطع ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.


۳- سوابق اجرایی


۱۳۹۸      مدیر پروژه مطالعات و طراحی مجموعه مسکونی ۹۰ واحدی نگین فردیس، کارفرما: شرکت تامین مسکن فرهنگیان، مهندسین مشاور الگو.

۱۳۹۵-۱۳۹۶      مسئول طراحی و نظارت معماری منظر باغستان سرچشمه محلات، کارفرما: شهرداری محلات.

۱۳۹۴      همکار طراحی باغ ایرانی دامپزشکی منطقه ۱۱ تهران، کارفرما: سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تهران.

۱۳۸۹-۱۳۹۰      مسئول طرح «معماری منظر پردیس مرکزی دانشگاه زنجان» کارفرما: دفتر عمرانی دانشگاه زنجان.

۱۳۸۷-۱۳۸۹      مدیر طرح « منظر شهری بافت فرسوده محله یافت آباد جنوبی»، سازمان نوسازی شهر تهران، مهندسین مشاور طرح و منظر محیط.

۱۳۸۸-۱۳۸۹      مدیر طرح «منظر شهری بافت فرسوده محله سلیمانی»، سازمان نوسازی شهر تهران، مهندسین مشاور طرح نگار آموز.

۱۳۸۸      مدیر طرح « منظر شهری بافت فرسوده محله درب دوم» شرکت مدیریت سرمایه گزاری زیگورات جم.

۱۳۸۶-۱۳۸۸      مدیر طرح « منظر شهری بافت فرسوده محله شمیران نو»، سازمان نوسازی شهر تهران، مهندسین مشاور طرح نگار آموز.

۱۳۸۴-۱۳۸۵      مسئول طرح « ساماندهی و احیای بازار تاریخی بوشهر »، شهرداری بوشهر.

۱۳۸۳      مسئول طراحی مجموعه فرهنگی- فراغتی قلعه زائر خضرخان اهرم، سازمان میراث فرهنگی استان بوشهر.

۱۳۸۲      همکاری در طرح «راهبردی ساماندهی و طرح احیا و مرمت مجموعه تاریخی عباس آباد بهشهر »، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.

۱۳۸۰-۱۳۸۲      همکاری در طرحهای مختلف فرماندهی مهندسی نزاجا.

۱۳۷۹-۱۳۸۰      همکار اصلی در پروژه« باغ موزه معماری ایران»، جهاد دانشگاهی دانشکده هنرهای زیبا و سازمان زیباسازی شهرداری تهران.

۱۳۷۹      همکار اصلی در طرح « ارزیابی طرح های هادی روستایی منتخب»، بنیاد مسکن.


۴- سوابق پژوهشی


مقالات منتشر شده در نشریات بین المللی

۲۰۱۳م    Spring 2013, “Describing the Spatial Organization of Bishapur City based on Archeological Findings, JACO, Vol. 1, No. 1

مقالات منتشر شده در نشریات داخلی

۱۳۹۵      “باغ ایرانی دامپزشکی؛ نسخه دوم از باغ ایرانی برای زندگی امروز”، مجله منظر، شماره ۳۴.

۱۳۸۵      “نگاهی انتقادی بر نظرات شوان درباره زیبایی شناسی اسلامی”، فصلنامه هنر و تمدن شرق، شماره ۳.

۱۳۹۳      “نسبت هویت با نوسازی شهری” مجله علمی ترویجی منظر، شماره ۲۷.

۱۳۸۹      “طرح منظر شهری محله، راهکار تداوم هویت در روند نوسازی”، مجله علمی ترویجی منظر، شماره ۱۰.

۱۳۸۹      ” تئوری منظر، رویکردی بر تداوم هویت در روند نوسازی شهری” فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر، شماره ۱۴.

۱۳۸۸      “خلیج فارس بر اساس مدارک باستان شناسی” فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر، شماره ۱۱ .

۱۳۸۶      “سازمان فضایی شهر ساسانی بیشاپور”، فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر، شماره ۸، تهران.

۱۳۸۳      “نقدی بر زیبایی شناسی شوان “، فصلنامه علمی پژوهشی باغ نظر، شماره ۳، تهران.

۱۳۸۳      “مدیریت بحران در بافت های تاریخی”، ماهنامه شهرداریها شماره ۶۱، ویژه نامه بافت تاریخی، تهران.

همایش های ملی

۱۳۹۰      ارائه مقاله “نقد آرای سنت گرایان معاصر درباره معماری اسلامی” اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز.

۱۳۸۹      ارائه مقاله “منظر شهری و چالش افزایش تراکم و ارتفاع در بافتهای تاریخی”، همایش ملی منظر شهری، جهاد دانشگاهی تهران.

۱۳۸۸      “سیر تحول سازمان فضایی بافت تاریخی بوشهر”، همایش بین المللی خلیج فارس. بنیاد ایرانشناسی.

طرح های پژوهشی

۱۳۸۶-۱۳۸۸      همکار اصلی طرح پژوهشی «شناخت ویژگیهای هویتی شهر و معماری تاریخی قزوین»، شهرداری قزوین.

۱۳۸۵      مجری طرح پژوهشی «مستند سازی تجربیات نوسازی در شهر های اروپایی در زمینه های منظر شهری، فضای جمعی و مداخلات نوسازی»، سازمان نوسازی شهر تهران.

۱۳۸۵      همکار اصلی طرح پژوهشی «نقد و بررسی آرای سنت گرایان معاصر درباره هنر و معماری»، معاونت پژوهشی دانشگاه تهران.

۱۳۸۲      همکار اصلی طرح پژوهشی «سازمان فضایی شهر»، پژوهشکده نظر.


۵- جوایز و افتخارات