محل خدمت: دانشکده معماری و شهرسازی – دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین

آدرس الکترونیک : mahdi_zandieh@yahoo.com


۱- سوابق تحصیلی


تحصیلات دانشگاهی و رسمی

۱٣٨۳     دکتری معماری منظر با گرایش طراحی شهری از دانشگاه UCE  انگلستان (۲۰۰۴ – ۱۹۹۹) (موضوع پایان نامه:  تحولات معماری منظر شهری در ایران Transformation of Urban Landscape Architecture in Iran )

۱٣۷۶     کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران 

١٣۷۴     کارشناسی ارشد معماری (پیوسته) – دانشگاه تهران (موضوع پایان نامه: طراحی مجتمع رفاهی اساتید و کارکنان دانشگاه تهران در خزر آباد ساری بوده است که اکنون ساخته شده است)

۱٣۵٨     دیپلم فنی –  ساختمان-  هنرستان نظام مافی تهران (نفر اول با معدل ۰۵/ ۱۸) 


۲- سوابق آموزشی


تدریس  در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

دوره دکتری از سال ۱۳۹۴ تا کنون:

تدریس درس “معماری و طبیعت”

تدریس درس ” مباحث ویژه” 

دوره کارشناسی ارشد از سال ۱۳۹۰ تا کنون:

تدریس درس “مبانی نظری حکمت و فلسفه منظر”

تدریس درس “منظر شهری”

تدریس درس “طرح معماری منظر ۱ و ۲”

تدریس درس “روانشناسی محیط”

دروس کارشناسی از سال ۱۳۸۷ تا کنون:

تدریس درس “تاریخ معماری و مهندسی فضای سبز” در دانشکده فنی و مهندسی.

تدریس درس “پارک و پارکسازی” در دانشکده فنی و مهندسی.

تدریس در سایر دانشگاه ها

۱۳۹۲     تدریس دروس تئوری عملی مبانی نظری حکمت و فلسفه منظر و درس منظر شهری در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه تهران.

۱۳۹۰تا کنون     تدریس درس نظری – عملی طرح و معماری ۱ – (کارشناسی ارشد) در گروه معماری – دانشکده فنی و مهندسی – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم تحقیقات استان البرز (کرج).

١٣۹۱    تدریس درس نظری – عملی کارگاه محیط ۲ – (کارشناسی ارشد) در گروه محیط زیست – دانشکده دانشکده محیط زیست و انرژی – دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم تحقیقات استان تهران (پونک).

١٣۹۰ تا کنون    تدریس دروس کارشناسی ارشد معماری (طرح معماری یک و روانشناسی محیط) در مجتمع علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی – واحد کرج.

۱٣۸۳۱٣۸۴    تدریس دروس کارشناسی ارشد (منظر شهری) در گروه معماری منظر – دانشگاه تهران.

۱٣٧۲۱٣٧۷    تدریس دروس معماری و شهرسازی در گروه معماری دانشگاه تهران.

۱٣٧۲۱٣٧۷    تدریس دروس معماری و شهرسازی در گروه معماری دانشگاه بین‌المللی امام خمینی.

 


۳- سوابق اجرایی


۱۳۹۷- تاکنون   

 

۱۳۹۱-۱۳۸۹     

 


۴- سوابق پژوهشی


مقالات منتشر شده در نشریات بین المللی

 

مقالات منتشر شده در نشریات داخلی

 

همایش های بین المللی

 

همایش های ملی

 

طرح های پژوهشی

۱۳۸۸      ناظر طرح تحقیقاتی با عنوان “الگوی یک فرودگاه مناسب برای جانبازان و معلولین” – با تأکید بر فرودگاه مهرآباد تهران – پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان – سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران – تهران.

۱۳۸۷      انجام طرح تحقیقاتی با عنوان “بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان خارجی در ایران” – هیئت نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی – معاونت هنر و ارتباطات – شورای انقلاب فرهنگی – تهران.

۱۳۸۶      مطالعات و طراحی فاز یک بوستان هفت هکتاری سورتک – شهرداری قزوین –  قزوین.

۱۳۸۶      مطالعات و طراحی فاز یک بوستان فرهنگی تفریحی پنج هکتاری کوثر –  شهرداری قزوین –  قزوین.

۱۳۸۴      انجام طرح تحقیقاتی ” هویت بخشی به سیما و کالبد شهری – تأثیر فرهنگ و اقتصاد بر جامعه” – شهرداری قزوین – قزوین.

۱۳۸۴      طرح پژوهشی ” ارزیابی عملکرد صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران – رویکرد پژوهش و سنجش افکار” –  شورای انقلاب فرهنگی – هیئت نظارت و ارزیابی   فرهنگی، علمی.

کتاب های تألیفی منتشر شده

۱۳۹۰      تالیف (مشترک) کتاب ” کروکی روزنه ای رو به فضا”  –  انتشارات سپهر – تا کنون به چاپ چهارم رسیده است

۱۳۸۹      تألیف کتاب ” اصلاحـات خـانـه” بـرای توان خواهان (معلولین، جانبازان و سالمندان) –  انتشارات سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی

۱۳۸۶      گرد آوری و ویرایش خلاصه مقالات همایش ملی مناسب سازی محیط شهری (مجموعه خلاصه مقالات) –  انتشارات سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران انقلاب اسلامی

کتاب های تألیفی در دست انتشار

۱۳۸۷ تا کنون     “معماری بشاگرد گذشته، حال، آینده”  – در حال جمع آوری مطالب و تصویر 

۱۳۹۰ تا کنون     تالیف کتاب ” شهری برای همه”  –  در حال گرداوری مطالب و ویرایش اولیه

کتاب های ترجمه منتشر شده

۱۳۹۶     ترجمه مشترک کتاب “معماری اروپایی – اسلامی – مساجد جدید در غرب” نوشته کریستین ولز بیچر- با همکاری پریسا صادقی و مارال ابوالقاسمی مقدم 

کتاب های ترجمه در دست انتشار

ترجمه کتاب Cities: Then & Now – شهرها: گذشته و حال – در حال ترجمه و ویرایش

ترجمه کتاب Designing the Ecocity-in-the-Sky The Seoul Workshop طراحی برج شهر آسمان – تاًلیف دکتر جین هو پازک ( Jin-Ho Park) در حال داوری و چاپ

ترجمه کتاب Barrier free site design نوشته گروهی از محققین بنیاد امور اجتماعی و طراحی منظر معماران آمریکا (The American Society of Landscape Architects Foundation)  از انگلیسی به فارسی – در حال ویرایش و آماده برای چاپ


۵- جوایز و افتخارات


 

کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان – استان تهران

عضو انجمن مفاخر معماری ایران

عضو انجمن معماران منظر ایران

عضو انجمن سلطنتی معماران انگلستان (RIBA)

معمار و شهر ساز پایه ارشد و عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران