«نظریه‌های نو» بستر معرفی نظریه‌ها و ایده‌های جدید، عنوان کارگاه‌های تخصصی است که توسط پژوهشکده نظر در دو سطح ملی و بین‌المللی برنامه‌ریزی می‌شود. در این بستر صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف هنر، معماری، شهر، منظر و گردشگری برای نخستین‌بار یافته‌های تحقیق خود را در یک میزگرد تخصصی به بحث می‌گذارند. طرح مقدماتی آنها زمینه ثبت موضوع به نام محقق و دریافت بازخوردهای کامل‌کننده آن را فراهم می‌آورد. در راستای سیاست‌های پژوهشکده آثاری در زمره نظریه‌های نو قرار می‌گیرند که ضمن تبعیت از اصول علمی، دارای نوآوری باشند. برخورداری از اعتبار تجربی، وضوح، صراحت منطقی، پایایی و توصیفی‌نبودن از مشخصات نظریه‌های نو به شمار می‌رود. 

کارگاه‌های ملی

 ۱۳۹۸

۱۳۹۷

۱۳۹۶

۱۳۹۵

۱۳۹۳

۱۳۹۲

۱۳۹۱

1390

 • عنوان کارگاه: الگوی باغ‌های صفوی، سخنران: دکتر مهوش عالمی.
 • عنوان کارگاه: ورهنگ: کهن‌الگوی گمشده ایرانی – اسلامی، سخنران: دکتر ناصر براتی.

۱۳۸۹

 • عنوان کارگاه: زیارتگاه‌های سنندج، سخنران: دکتر شهره جوادی.
 • عنوان کارگاه: نگاهی نو به کعبه زرتشت، سخنران: دکتر فریدون آورزمانی.
 • عنوان کارگاه: آشنایی با فرهنگ، هنر و پوشاک مردم تاجیکستان، سخنران: دکتر خدیجه کاظمی.
 • عنوان کارگاه: یکجانشینی و شهر در شاهنامه، سخنران: دکتر فریدون جنیدی.
 • عنوان کارگاه: آتشکده سرخ خانه باکو، سخنران: دکتر بهرام آجورلو.
 • عنوان کارگاه: شخصیت کوروش، سخنران: دکتر فریدون آورزمانی.
 • عنوان کارگاه: جواهرشناسی، سخنران: دکتر فریدون آورزمانی.

۱۳۸۸

 • عنوان کارگاه: راهبرد توسعه شهری، سخنران:
 • عنوان کارگاه: مبانی اقتصادی راهبرد توسعه شهری، سخنران:
 • عنوان کارگاه: زن در فرهنگ ساسانیان، سخنران: دکتر فریدون آورزمانی.
 • عنوان کارگاه: ادیان کهن در اماکن مقدس ایران، سخنران: دکتر شهره جوادی.
 • عنوان کارگاه: مرمت معبد آناهیتا، سخنران: دکتر علی‌اکبر سرفراز.
 • عنوان کارگاه: هرمنوتیک در هنر و پرسش‌هایی از آن، سخنران: دکتر علیرضا نوروزی طلب.
 • عنوان کارگاه: هرمنوتیک و مسائل آن در هنر، سخنران: دکتر علیرضا نوروزی طلب.
 • عنوان کارگاه: هرمنوتیک، علم تفسیر، سخنران: دکتر علیرضا نوروزی طلب.
 • عنوان کارگاه: مدرن چیست؟، سخنران: دکتر سعید حقیر.
 • عنوان کارگاه: مدرنیته، اومانیسم، سنت، سخنران: دکتر سعید حقیر.
 • عنوان کارگاه: مفهوم مدرن و اندیشه انتقادی، سخنران: دکتر سعید حقیر.
 • عنوان کارگاه: منشأ باغ ایرانی، سخنران: دکتر مجتبی انصاری.
 • عنوان کارگاه: منظر تهران، سخنران:
 • عنوان کارگاه: چیستی شهر، سخنران: دکتر سیدامیر منصوری.

کارگاه‌های بین المللی

 1398

1393

1391

1389

 • عنوان کارگاه: رویکردهای منظرین تادائو آندو در فضاسازی،