طرح‌های پژوهشی مرکز مهمترین فعالیت آن محسوب می‌شوند که به استناد کارنامه خود توانسته در قالب چهار گروه « معماری منظر و محیط»، «علوم و تاریخ هنر»، «مطالعات فضا و محیط» و «گردشگری فرهنگ» پژوهش‌های مهمی را در این حوزه­ها انجام دهد و در سال ۹۲ به عنوان موسسه پژوهشی برتر از سوی وزارت علوم شناخته شود.
بر پایه آمار تولیدات علمی مرکز پژوهشی نظر، این موسسه در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده علم در گروه هنر وزارت علوم به شمار می‌رود. شیوه نوین پژوهش در زمینه هنر در قالب طرح‌های پژوهشی متفاوتی تنظیم شده که در روندی علمی و بر پایه «تألیف گروهی» شکل می‌گیرند. بدین ترتیب پژوهش‌های این مرکز حاصل هم‌اندیشی و همکاری گروه‌های مختلف از پژوهشگران مجرب و علاقه‌مند در فرآیندی برنامه‌ریزی‌شده، تشکیلاتی و هم‌افزاست.
مطالعات مختلف و طرح‌های پژوهشی مرکز در قالب‌های مختلف شکل می‌گیرند که عبارت است از :

دستاوردهای پژوهشی مرکز نیز به صورت‌های مختلف ارائه شده است. شامل :

طرح‌های خاتمه‌ یافته در ۵ سال اخیر عبارتند از:

طرح‌های در دست انجام عبارتند از :