همایش ملی «منظر شهری، مفاهیم و تجارب» که با برنامه‌ریزی مشترک پژوهشکده نظر، پژوهشکده فرهنگ و هنر، دبیرخانه دائمی منظر شهری مستقر در استان قزوین و سازمان فرهنگی اجتماعی شهر تهران و با حمایت و مشارکت بسیاری از دانشگاه‌ها و مراجع علمی و اجرایی برپاشده، برآن است تا با طرح گسترده موضوع از منظر دانش‌‌های مختلف به عنوان یک اقدام بنیادین، زمینه‌ساز معرفی ماهیت میان‌رشته‌ای «منظر شهری» باشد.

این مجموعه در سه جلد با محوریت تعاریف، مفاهیم و مبانی نظری منظر شهری، و بررسی تجربه‌های داخلی و خارجی در حوزه منظر شهری شامل 86 مقاله ارزیابی‌شده توسط دبیرخانه همایش است.