مطالب توسط حمید ممانی

نقدی بر نمادگرایی کلیشه ای در طراحی بناهای مذهبی جدید

 بسیاری از طراحان و اساتید معماری بر این باورند که طراحی یک بنای مذهبی از جمله دشوارترین کارها در حرفه معماری به شمار میرود. شاید بتوان مهمترین دلیل این اعتقاد را وجود تعداد قابل ملاحظه نمونه های تاریخی موفق و زیبا دانست که الگوهایی پایدار در ذهن بینندگان تداعی میکنند. به نحوی که مخاطبین پیش […]

نقدی بر مفاهیم “تکرار” و “استمرار”

مسجد چهارراه ولی عصر؛ نقدی بر مفاهیم “تکرار” و “استمرار” در سخنرانی خانم اسپیردونوف معماری امروز ایران در کنار مشکلات ریشه ای -که در این نوشتار مطرح نمی گردد- نشانه هایی درخشان بروز می دهد که توانایی های بالای نسلی متفاوت را به نمایش میگذارد. از نظر نگارنده، پروژه های طراحی شده توسط رضا دانشمیر و کاترین […]

سه پاراگراف نوشتار و پنج نکته ساختاری

نقدی بر کتاب “دوازده قرن سکوت، جلد اول: برآمدن هخامنشیان”۱ “دوازده قرن سکوت، جلد اول: برآمدن هخامنشیان” جلد نخست از مجموعه کتابهای “دوازده قرن سکوت” است که به رد و نفی تمامی مطالعات و دانسته های تاریخی در مورد ایران پیش از اسلام می پردازند. ناصر پورپیرار نویسنده این مجموعه کتب در پی اثبات ذهنیات […]