فصلنامه علمی منظر


منظر (Landscape/Paysage) به مثابه دانشی جدید در ارتباط با مکان زندگی انسان، تحولی بنیادی در طراحی و مدیریت محیط زیست، شهر و معماری ایجاد کرده است. تعریف منظر به عنوان یک کلیت عینی ـ ذهنی انقلابی در شناخت پدیده‌های دنیای مدرن ایجاد کرده که آن را در کانون مباحث مربوط به مکان و فضا قرار داده است. تمدن ایران با ارائه باغ ایرانی به جهان از قدیمی‌ترین تمدن‌هایی است که به شناخت این مفهوم از منظر دست یافته بود. ازاین‌رو تلفیق دانش سنتی ایران با مفاهیم جدید علمی می‌تواند برای صاحبنظران این رشته جذاب باشد. بدین‌منظور مجله علمی منظر از سال ۱۳۸۸توسط پژوهشکده منتشر شده که از سال ۹۵ نیز به صورت دوزبانه فارسی ـ انگلیسی درآمده است تا بتواند علاوه بر مخاطبان غیر فارسی زبان، از مقالات و مشاوره‌های متخصصان غیر ایرانی نیز استفاده کند. تبیین مفهوم «منظر» به عنوان بحث مشترک حوزه‌های هنر، محیط، شهر، معماری، میراث فرهنگی و گردشگری با دو استراتژی دانش روز جهان و رویکرد بومی، کاربردی‌کردن مباحث نظری جهت رفع مسائل حوزه حرفه‌ای، توسعه علم منظر در مقیاس جهانی، شناخت و معرفی هویت منظرین ایران و ایجاد ارتباط میان متخصصان ایرانی و بین‌المللی از اهداف آن به شمار می‌روند.

مجله منظر به صورت دوزبانه (فارسی‌-‌انگلیسی) در دو نسخۀ چاپی و الکترونیکی در اختیار پژوهشگران قرار می‌گیرد. نسخۀ الکترونیکی مجله در راستای هدف اصلی آن که توزیع و انتشار علم است به صورت رایگان بر روی سایت مجله در دسترس است. این مجله در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) و همچنین در پایگاه Web of Science نمایه می‌شود.

زمینه انتشار: زمینه مشترک منظر با حوزه‌های هنر، محیط، شهر، معماری و میراث فرهنگی و گردشگری
صاحب امتیاز: پژوهشکده نظر
سردبیر: دکتر سیدامیر منصوری
مدیریت داخلی: دکتر پدیده عادلوند
دبیر بخش انگلیسی: دکتر فاطمه خزاعی

گروه دبیران (هیئت تحریریه)

دکتر احمدعلی فرزین، دکتر مهدی شیبانی، دکتر حشمت‌اله متدین، دکتر مهدی زندیه، دکتر ناتالی بلان، دکتر برنارد لاسوس، دکتر ایو لوژنبول، دکتر آنتونلا توفانو، دکتر سایمون بل، دکتر آن‌ماری بوخر