نقدی بر روند نوسازی و بهسازی مساکن روستایی

نقدی بر روند نوسازی و بهسازی مساکن روستایی

هدف این نگاره، نقدی بر روند نوسازی و بهسازی مساکن فرسوده سکونتگاههای روستایی است تا از این طریق بتواند حقیقت روند کُند بازسازی و نوسازی مساکن روستایی را به مسئولین گوشزد نماید. از یک طرف، مسکن جا و مکانی است که مستقیماً با زندگی انسان ارتباط دارد و به تبع آن، هر چه مسکن از…

چالش های تبدیل روستا به شهر در ایران

چالش های تبدیل روستا به شهر در ایران

هدف این نگاره، نقدی بر ساز و کار تبدیل روستا به شهر و به تبع آن آهنگ رشد شهرها به نسبت روستاهای ایران است. زیرا نگارنده با کلیات تبدیل روستا به شهر با هر دلیلی به عنوان چالشی در نظام تولیدی روستا می پندارد. تبدیلی که مجوز آن از سوی وزارت کشور صادر و هر…

پهنه بندی جغرافیایی استان اردبیل

پهنه بندی جغرافیایی استان اردبیل

پهنه بندی جغرافیایی استان اردبیل: ویژگی ها و مختصات پهنه کوهستانی هدف از این نوشته، تاملی بر تعاریف کوهستان در مباحث علوم جغرافیایی (طبیعی، انسانی و …) و بسط این تعاریف در پهنه جغرافیایی استان اردبیل است. کوه و کوهستان در عام دارای دو تعریف کمیتی و کیفیتی است که تعریف کمیتی آن مربوط به…

نشست دهم از سلسله نشست‌های تخصصی لابراتوار دکتری نظر؛ “مسکن ده”

نشست دهم از سلسله نشست‌های تخصصی لابراتوار دکتری نظر؛ “مسکن ده”

نشست دهم از سلسله نشست‌های تخصصی لابراتوار دکتری نظر با عنوان «مسکن ده»  در گالری نظرگاه برگزار شد. در این نشست دکتر سید امیر منصوری دکتر محسن سرتیپی پور،  دکتر ناصر براتی، دکتر غزال راهب و مهندس حسن فریدون زاده حضور داشتند. در این نشست ابتدا مقاله “شکل‌گیری گونه‌های مسکن روستایی در تعامل با محیط…

نقد اثرات جهانی شدن بر کالبد روستاهای ایران

نقد اثرات جهانی شدن بر کالبد روستاهای ایران

هدف از این نوشته، نقد اثرات جهانی شدن بر کالبد روستاهای ایران است.Globalization  در زبان انگلیسی برگرفته از واژه Global به معنی یکپارچه، سراسری و جهانی است. جهانی شدن فرایند افزایش ارتباطات بین جوامع است؛ به گونه ای که حوادث و رویدادهای گوشه ای از جهان به شکل فزاینده ای بر کل جهان اثر می…

نقدی بر چالش های آموزش معماری روستایی در دانشگاهها

نقدی بر چالش های آموزش معماری روستایی در دانشگاهها

در برنامه های درسی دانشکده های معماری ایران قبل از انقلاب اسلامی ایران، درسی با عنوان معماری روستایی وجود نداشت و چون اکثریت قریب به اتفاق درسهای دانشکده های ایران از روی برنامه های درسی دانشکده های خارج از کشور الگوبرداری می شد، لذا به دلیل اینکه در مدارس معماری کشورهای غربی چنین درسی پیش…

نگاه انتقادی به مطالعات گونه شناسی مسکن روستایی در ایران

نگاه انتقادی به مطالعات گونه شناسی مسکن روستایی در ایران

مشکل مسکن موضوعی است که امروزه همه کشورها را به نوعی، متناسب با شرایطشان، گرفتار ساخته است. مســکن روســتایی در پهنه بندی ســرزمینی ایــران بــه هشــت گونه پایه طبقه بندی شــده که هریک مشتمل بر گونه های مبدل اســت. انجام مطالعات گونه شناشی مسکن روستایی در کشور ما به اوایل دهه ۶۰ هجری شمسی بر…

جای خالی مقررات ملی ساختمان در جوامع روستایی ایران

جای خالی مقررات ملی ساختمان در جوامع روستایی ایران

مقررات ملی ساختمان مجموعه ای است از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی لازم الرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، نوسازی، توسعه بنا، تعمیر و مرمت اساسی، تغییر کاربری و بهره برداری از ساختمان که منجر به تامین ایمنی، بهره دهی مناسب، آسایش، بهداشت و صرفه جویی فرد و جامعه وضع می گردد.