نواحی صنعتی: تهدید یا فرصت برای منظر سرزمینی (نشست ۵۳)

, ,
پنجاه و سومین نشست تخصصی با عنوان "نواحی صنعتی: تهدید یا فرصت برای منظر سرزمینی" روز چهارشنبه 4 شهریور 1398 از ساعت 16 در گالری نظرگاه برگزار شد. سوالات اصلی نشست: رویکرد قوانین ایران برای حفاظت منظر سرزمینی در برابر توسعه نواحی صنعتی چیست؟ آی…