نشست وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

وزارتخانه میراث-سیاسی‌تر شدن یا استقلال (نشست 43)

/
نشست تخصصی با عنوان "وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری" روز سه شنبه  5 شهریور 1398  از ساعت 16 در گالری نظرگاه برگزار می گردد.