متن خبر

  میزگرد نمایشگاه نقاشی آبرنگ و آب مرکب با موضوع «قاب منظر ایرانی» برگزار شد

   

  متن گزارش

    

   نمایشگاه «آرزویی بر پرنده سفالین» به منظور بزرگداشت و نمایشگاه آثار سفالگری «الینا سوراینِن» برگزار شد

    

    

   متن گزارش

    سوق دوم از مجموعه نمایشگاه‌های «چارسوق»، ظرفیت‌های گردشگری بازار تهران را به چالش کشید

     

     

    متن گزارش

     بررسی چالش‌های مجلات علمی گروه هنر و معماری درایران

      

     متن گزارش

      میزگرد «بررسی تأثیرات طرح توسعه دانشگاه بر منافع شهر تهران» ­برگزار شد

       

       

       

      متن گزارش

       

        

        

        

        

        

       متن خبر

        نقد کاربردی

        ﭘﺎرﮐﯽ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ داد ﺑﺰﻧﯿﺪ…

        ﭘﺎرﮐﯽ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ داد ﺑﺰﻧﯿﺪ…

        چهارشنبه, ۲۳ خرداد ۱۳۹۷

        ﻋﯿﺴﯽ ﻓﺮﻫﺎدی؛ اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺗﻬﺮان ۲۱ آذر ۱۳۹۶ در ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺴﺌﻮﻻن اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺧﻮاﺳﺘﺎر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﭘﺎرک ﯾﺎ ﻣﮑﺎن دﯾﮕﺮی ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺠﻤﻌﺎت و اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﯽ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﻌﺘﺮ...
        متن کامل  
        همه چیز به جز بین الحرمین؛ نقدی بر بین الحرمین شیراز

        همه چیز به جز بین الحرمین؛ نقدی بر بین الحرمین شیراز

        یکشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۷

        شاید برای اول بار اصطلاح بین الحرمین برای نام گذاری بر روی یک مکان در دوره قاجار،به نام بازاری که بین مسجد شاه(امام خمینی کنونی) ومسجد جامع قرار گرفته بود،بکار گرفته شد.اما به مرور در نقاط دیگر هم این...
        متن کامل  
        نقدی بر مفاهیم “تکرار” و “استمرار”

        نقدی بر مفاهیم “تکرار” و “استمرار”

        سه شنبه, ۸ خرداد ۱۳۹۷

        مسجد چهارراه ولی عصر؛ نقدی بر مفاهیم “تکرار” و “استمرار” در سخنرانی خانم اسپیردونوف معماری امروز ایران در کنار مشکلات ریشه ای -که در این نوشتار مطرح نمی گردد- نشانه هایی درخشان...
        متن کامل  
        Map