پذیرش دانشجوی دکتری مشترک در لابراتوار دکتری نظر

متن خبر

  نمایشگاه گروهی عکس منظر بومی مراکش

  متن خبر

   آغاز دوره اول دکتری مشترک لابراتوار دکتری نظر

    

   متن خبر

    عقد تفاهم‌نامه پژوهشکده‌نظر، خانه اندیشمندان علوم‌انسانی و انجمن‌علمی‌معماری‌منظرایران

    متن خبر

     نهمین همایش پدیدارشناسی منظر شهری با موضوع “فضاهای نوین جمعی” برگزار شد

      

     متن خبر

      همایش احیای مرکز تاریخی تهران در پاریس برگزار شد

       

      ادامه خبر

       Map