متن خبر

 

   

   

   

  متن خبر

    

   بیست و ششمین کارگاه نظریه‌های نو عنوان “نگرشی بر تاریخچه و آئین اسماعیلیان در ایران” برگزار شد

    

   متن گزارش

    میزگرد نمایشگاه نقاشی آبرنگ و آب مرکب با موضوع «قاب منظر ایرانی» برگزار شد

     

    متن گزارش

      

     نمایشگاه «آرزویی بر پرنده سفالین» به منظور بزرگداشت و نمایشگاه آثار سفالگری «الینا سوراینِن» برگزار شد

      

      

     متن گزارش

      سوق دوم از مجموعه نمایشگاه‌های «چارسوق»، ظرفیت‌های گردشگری بازار تهران را به چالش کشید

       

       

      متن گزارش

       نقد کاربردی

       Map