در سالهای پس از انقلاب اسلامی ایران توسعه مراکز آموزش عالی متناسب با رشد جمعیت انجام شده و آسیب شناسی تحولات در حوزه فرهنگ و هنر مدنظر نبوده است. لذا برنامه های توسعه ای در این حوزه به ازدیاد مراکز آموزشی معطوف شده و مسئله شناسی بومی و ملی و کشف راهبردهای ضروری برای اعتلای فرهنگ و هنر مغفول مانده است.

از سوی دیگر ضعف نظریه پردازی در ایران موجب شده دستاوردهای روز جهان در برنامه های توسعه ای تا حد زیادی ناکارآمد باشند. رفع این کاستی در گروی توسعه پژوهش های هدفمند و بومی است. تحقق این مهم در دنیای امروز با روشهای متکی بر انزواطلبی و تحقیقات فردی میسر نخواهد بود. بلکه دنیای امروز نیازمند روشهای نو است؛ اقدام سیستمی در پژوهش و تولید علم و هنر.

اهداف

راهبردها

امکانات و تجهیزات

در حال حاضر پژوهشکده در فضایی به مساحت 800 مترمربع مستقر شده است. گالری هنر و پژوهش نظرگاه، لابراتوار دکتری نظر، دفتر فنی، کتابخانه و مرکز اسناد و دفاتر مجلات بین المللی پژوهشکده در دو ساختمان در خیابان دکتر قریب و خیابان جمالزاده مستقر است. شبکه محلی کامپیوتری، اینترنت پرسرعت و دستگاههای کامپیوتر متصل به شبکه و اینترنت و مجموعه وسایل سمعی و بصری بخشی از امکانات فیزیکی پژوهشکده است که در کنار نیروی انسانی توانمند، اساتید و پژوهشگران حوزه های مرتبط، بستر مناسبی را برای پژوهش و تولید علم فراهم می کند.