آموزش کوتاه‌ مدت

آموزش کوتاه‌ مدت

سرعت تحولات علمی امروز جهان درحدی است که پیوسته از تعامل علمی مختلف، دانش‌های جدید تولید می‌شود. کاربردی‌بودن،‌ مسئله‌محوری و پویابودن نیازها موجب می‌شود تا نظام آموزشی کلاسیک نتواند انطباق کافی با شرایط جامعه بدست آورد. از این رو برنامه آموزش‌های کوتاه‌مدت می‌تواند به عنوان راه‌حل‌های فوری و تقاضامحور به کار آموزش حرفه‌مندان و رفع علمی نیازهای جدید آنها با مشارکت دانش‌های دیگر مطرح شود.

پژوهشکده نظر با استفاده از نیروهای متخصص خود و ارتباط‌های علمی با مراکز داخلی و بین‌المللی برنامه آموزش‌های تخصصی و کوتاه‌مدت را به عنوان یک زمینه اصلی تعریف کرده و تاکنون دوره‌های مختلفی را نیز اجرا کرده است.

1392

سطح یک : منظر شهری

دوره تخصصی اول در سال ۹۲ از سوی  پژوهشکده در سه سطح برنامه‌ریزی شد که سطح ۱ آن در تابستان ۹۲، با حضور مدیران مناطق ۲۲‌گانه سازمان زیباسازی شهر تهران و با محوریت “منظر شهری” برگزار شد. در این دوره علاوه بر معرفی علمی مفهوم منظر شهری، عوامل و ابزارهای مناسب در کنترل و هدایت منظر شهری برای رسیدن به شهری مطلوب شناسایی شدند. این تحلیل، مدیران را در پی بردن به معایب و مزایای هریک از پروژه‌های سازمان متولی، از دید منظر شهری رهنمون ‌ساخت و ایشان را در پیشبرد اهداف سازمان و ایجاد شهری درخور شهروندان نیز یاری ‌رساند. سطح ۱ از این سلسله کلاس‌ها در ۱۲ جلسه با موضوع‌های زیر برگزار شد :

 

 • مفهوم منظر و منظر شهری 
 • نظرگاه‌ شهری
 • مخاطب منظر 
 • راه در منظر شهری
 • هویت در منظر شهری
 • فضای جمعی
 • زیبایی‌شناسی در منظر شهری
 • پوشش گیاهی و مبلمان شهری
 • عملکرد منظر شهری
 • نشانه‌ها و نقاط عطف شهری
 • نظریه سیستمی در منظر شهری
 • مرکز شهر

سطح ۲ از سلسله برنامه‌های آموزشی منظر شهری با رویکرد بررسی نمونه‌ها به صورت میدانی و تحلیل آنها در قالب کارگاه‌های تخصصی و با مشارکت گروه اساتید برنامه‌ریزی شده است.
سطح ۳ نیز با رویکرد بررسی تطبیقی روند فعالیت‌های داخل کشور با نمونه‌های منتخب در کشورهای توسعه‌یافته است. این مرحله در قالب سفر مطالعاتی به کشورهای پیشرو در زمینه منظر شهری مانند فرانسه، انجام بررسی‌های میدانی و شرکت در کارگاه و جلسات آموزشی و تحلیلی در محل، با مشارکت اساتید و متخصصان بین‌المللی برنامه‌ریزی شده است.


این نوشته ارسال شده در همایش و کارگاه. نشانه گذاری کنید پیوند یکتا.

Short Term Training

Short Term Training

The speed of today’s scientific evolution is to the extent that with scientific cooperation of different disciplines new knowledge is produced. Being practical and problem-oriented and also the presence of dynamic needs cause the classic training system not to respond properly to the necessities of the society. Hence, short term education/training programs can be considered as instant and demand-driven solutions to professional’s education and scientific resolutions of their newly emerging needs with the participation of other fields of knowledge. 

NAZAR research center has defined short term and professional trainings as a main context and has held different courses by using its specialists and connections with national and international centers.

2013

Level 1: Urban Landscape


این نوشته ارسال شده در conference. نشانه گذاری کنید پیوند یکتا.

FORMATIONS DE COURTE DUREE

FORMATIONS DE COURTE DUREE

Aujourd’hui, la vitesse de l’évolution scientifique est au point où naissent en permanence des savoirs nouveaux à partir la coopération de différentes disciplines scientifiques. Les caractères praticable, dynamique et subjectif des besoins actuels, fait que les modes classiques de formation ne soient pas en mesure d’y apporter des réponses exhaustives. Par conséquent, les programmes d’éducation et de formation de courte durée peuvent être considérés comme des solutions instantanées encadrant les professionnels dans les sciences avancées avec la participation d’autres domaines de savoirs.
Le centre de recherche NAZAR défini les cursus de formations professionnelles de courte durée par la mobilisation de son personnel expert, de ses relations scientifiques avec les établissements iraniens et internationaux en tant qu’une ligne directive.


این نوشته ارسال شده در atelier. نشانه گذاری کنید پیوند یکتا.