سوق دوم از مجموعه نمایشگاه‌های «چارسوق»، ظرفیت‌های گردشگری بازار تهران را به چالش کشید!

,
میزگرد" ظرفیت‌های گردشگری بازار تهران" روز سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 با حضور سید محمدعلی محمدی، مجید منصور رضایی و سعید شفیعا در گالری نظرگاه برگزار شد. در این نشست سید محمدعلی محمدی مدیر بافت تاریخی و ستاد گردشگری منطقه 12 تهران از بازار تهران با 1…