در این نوشته اجمالاً به ایرادات وارده بر این فراخوان و کاستیهای آن از این منظر پرداخته شده است .

هنر محیطی و رویداد بهارستان

هنر محیطی و رویداد بهارستان

سازمان زیباسازی شهر تهران چند صباحی است که توجه ویژه‌ای به هنرهای موقتی در شهر تهران نشان می‌دهد تا با هنرهای غیرمانا در ایجاد تغییر چهره شهر موثر باشد. رویداد هنری «بهارستان» (سالانه هنرهای شهری بهار تهران) نیز در همین راستا در بخش‌های مجسمه، هنرهای محیطی، گرافیک، نقاشی دیواری و تخم‌مرغ‌های نوروزی، همزمان با ایام

نحوه ساماندهی گلزار شهدا ونقاط ضعف آن ازنظرارزش معنوی و تاریخی فرهنگی

در این نوشته اجمالا” به چگونگی ساماندهی گلزار شهدا وتضعیف تاثیرات ارزش معنوی وتاریخی مزارها پرداخته شده است .

نقد و نظری بر نشانه نوشته ی فیلم سینمایی محمد رسول الله

رویکردی مبتنی بر تعامل فرم و معنا در یک نشانه نوشته فارسی

جامعه ما معماران، ... انفعال یا نقش‏آفرینی؟

در میان معماران و متخصصان حوزه شهر تهران، شکایت و نارضایتی‏ از چهره آشفته شهر به امری دائمی و عادت تبدیل شده است. همیشه پس از شنیدن خبر یک ساخت و ساز نابجا یا تخریب یک بافت یا بنای ارزشمند نوک فلش را متوجه انواع وزارتخانه‏ها، شهرداری، مالکان و حتی مداخله سایر متخصصین در حوزه

معضلی به نام آلودگی نوری در حیات شبانه شهر

یکی از معضلات شهر تهران، آلودگی نوری است.

طرحهای هادی روستایی، هدایت گر آبادانی و یا تخریب روستاها ؟

این نقد به وجود نقص در طرح‌های هادی روستایی می‌پردازد تا گوشزدی بر مسئولین حوزه روستایی باشد.

قوانین مناسب‌سازی محیط شهری و میزان ضمانت اجرایی آنها در ایران

چگونگی و میزان تحقق ضوابط مناسب‌سازی محیط شهری در ایران

هیچ ارزانی بی‌علت نیست

هیچ ارزانی بی‌علت نیست

نقدی بر ساخت مسکن ارزان قیمت ایران در قالب مسکن مهر

دستورالعمل نگارش یادداشت “نقد حال”

نقدی بر رخداد مسکن مهر در ایران

دیدگاه های متفاوت عوامل ذی نفوذ و جامعه آکادمیک با ساکنان پروژه‌های مسکن مهر

پرداختن به ظاهر به جای توجه به مفاهیم و اصول

نقدی بر روش پرداختن به موضوع “هویت ایرانی- اسلامی در معماری و شهرسازی”

ذائقه زندگی

ذائقه زندگی

نگاهی به پیوند هنرهای آشپزی و معماری

هنر نور و آسمان در منظر شبانه تهران

به بهانه برگزاری نمایشگاهی از آثار اتو پینه در موزه هنرهای معاصر تهران

نقد رویکردی ساخت بزرگ‌ترین دریاچه مصنوعی خاورمیانه در چیتگر مرجانه زندی، کارشناس ارشد معماری منظر در طرح تفصیلی مصوب سال ۷۸ دریاچه چیتگر به عنوان یک مرکز تفریحی برای جذب گردشگران، یک برکه بزرگ آبگیری برای ایجاد آب‌وهوایی مناسب و همچنین تقویت سفره‌های زیرزمینی در دستور کار قرار گرفت. با این وجود به دلیل ابهام

از حوض تا گور

از حوض تا گور

احمد علی فرزین، دکتری معماری، استادیار دانشگاه تهران. خبر کوتاه است، آب‌نمای صحن حرم شاه‌چراغ گورستان شد! بسیار تعجب‌برانگیز، همراه با تأسف‌ و چراهای بسیار و بی‌پاسخ همچون کلاف در هم و پیچیده که چرا با همۀ شعارهای فرهنگی که “زیارت‌گاه‌ها باید به قطب فرهنگی تبدیل شوند” و تکیه بر هنر و معماری ایرانی‌ـ‌اسلامی با

دکتر رضا خیرالدین، عضو هیات علمی گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم وصنعت ایران. اکثر راسته‌های شهر تهران در خیابان‌های اصلی به کاربری تجاری و مختلط اختصاص یافته و تعداد کمی از مناطق شهر تهران به طور اختصاصی از پهنۀ مسکونی تشکیل شده‌اند. در واقع مرز مشخصی و تعریف‌شده‌ای بین واحدهای تجاری و